Hoektrans B.V.

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

  • de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
  • de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ́s-Gravenhage op 2 juli 2002 akte nr. 69/2002;
  • het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
  • de Physical Distribution Voorwaarden van de Physical Distribution group gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000;
  • de Algemene Voorwaarden exceptioneel transport;
  • de algemene voorwaarden FENEX gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2000;
  • al onze condities/voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Haarlemmermeer onder nr. 34047032;
  • op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.